Authenticiteit

Ik geloof dat we onderweg zijn naar een ander soort maatschappij, dat we in een transitie zitten naar een samenleving waar waarden als transparantie, eerlijkheid en authenticiteit voorop staan. Vanuit deze waarden zal ook een nieuwe en diepere onderlinge verbinding ontstaan. 
Enkel alleen al door het laten zien van jouw authentieke zelf nodig je de ander uit om dit ook te doen. Als het voor jou belangrijk is om echt jezelf te kunnen zijn, zal je als vanzelf ook de authenticiteit van de ander respecteren en zal er op een dieper niveau begrip voor elkaar ontstaan.

In alle werving en selectie gesprekken die ik voer stel ik op een bepaald moment de vraag “Als je jezelf zou omschrijven als persoon, wat voor man of vrouw ben je?”
Ongeveer de helft van mijn gesprekspartners antwoordt dan: “Bedoel je in werk of privé?”.

Gedraag jij je thuis anders dan op je werk?

Als ik mezelf zou omschrijven komen woorden als gedreven, emphatisch en eerlijk in mij op. Dat ben ik zowel in werk als privé. Het is wel zo dat ik privé in bepaalde gevallen emotioneler kan reageren. Hoewel, als ik erg betrokken ben bij een klant of kandidaat kan ik, in mijn gedrevenheid, ook daar echt fel reageren. Vrijwel alle eigenschappen kunnen positief en negatief ervaren worden. Mijn eerlijke kant wordt soms ook als streng en confronterend ervaren terwijl anderen het juist weer als zuiver en spiegelend benoemen. Het zijn voor mij nuances van eenzelfde kleur die mij zowel in mijn werk als in privé typeren.

Werk en privé zijn afgelopen jaren meer door elkaar gaan lopen. Door het vele thuiswerken en alle zoom-gesprekken heb je van veel collega’s een kijkje in hun privé omgeving gekregen. Hierdoor heb je ook andere kanten van hen leren kennen. Je ziet een collega in de ouderrol, of er loopt opeens een kat door het beeld. Je ziet dat je collega zelfgemaakte kunstwerken aan de muur heeft hangen, of in het huis aan het klussen is. Door deze andere kanten gezien te hebben is er een completer beeld van der ander ontstaan en is er onderling meer begrip voor elkaar gekomen waardoor ook samenwerkingen in een ander licht komen te staan.

Als we op ons werk de maskers af zouden zetten en onszelf laten zien zoals we echt zijn zou dat naar mijn idee ook een ontspanning en synergie met zich mee kunnen brengen. Het kost het immers ook energie om bepaalde kanten van jezelf onder de radar te houden, als je het gevoel hebt dat je niet 100% jezelf kan zijn.

Het is interessant om te ontdekken of er een deel van jezelf is dat je niet laat zien op de werkvloer en waaróm je dit niet laat zien. 

Als jij jezelf als persoon zou omschrijven, wat voor man of vrouw ben jij?

5 april 2022