Zonder wrijving geen glans

Van nature ben ik gericht op harmonie en misschien zelfs wel conflict mijdend in bepaalde situaties. Anderzijds ben ik ook gedreven om het beste te bereiken en onderweg naar dat beste resultaat kan ik door mijn gedrevenheid wel eens in een conflict terecht komen.
Dit is niet comfortabel en toch brengt het meestal iets goeds want juist in het heetst van de strijd vallen de maskers af en laten beide partijen zichzelf echt zien zoals ze zijn. Hierdoor kan uiteindelijk ook waardering voor elkaar ontstaan en kan een samenwerking een mooie upgrade krijgen.

Het is mijn vak om in mensen het potentieel te herkennen en omdat ik zelf gedreven ben in mijn werk, kan ik ook een ander uitdagen om het uiterste uit zichzelf te halen.

Laatst moest ik een onderzoeksrapport beoordelen. Het eerste document wat de dame inleverde was naar mijn idee niet op het juiste niveau en ik gaf daar op een zakelijke manier mijn feedback op, gedreven om het beste in haar naar boven te halen. 
Zij werd furieus toen ze mijn feedback las, ze vond dat ik haar te streng beoordeeld had en belde me op. Dat werd een pittig gesprek waarin de emoties hoog opliepen. 
Zij vond dat ik niet op deze manier met haar om kon gaan en ik probeerde haar in te laten zien dat mijn feedback enkel bedoeld was om haar aan te scherpen zodat ze het beste resultaat kon bereiken. 
Na het gesprek las ik mijn feedback aan haar nog eens terug. Ja, misschien was deze wel te zakelijk en kwam dat voor haar als streng over. Ik kreeg begrip voor haar situatie want ik herkende haar perfectionisme en haar angst om te falen. Sterker nog, ik zag haar potentie om echt goed te worden in haar werk.
Er gingen een aantal weken over heen en zij mailde mij met een nieuw onderzoeksvoorstel. De toon van haar mail was anders, ze had mijn feedback ter harte genomen en, net als ik, op haar eigen aandeel in deze situatie gereflecteerd. 

Juist door dit conflict is er een mooie samenwerking uit ontstaan. 
Doordat zij haar woede naar mij geuit had, heb ik haar vuur gezien. Heb ik heel goed kunnen ervaren hoe gedreven zij is om het goed te willen doen.
Door mijn strengheid in het beoordelen heeft zij ook mijn gedrevenheid kunnen ervaren.
De maskers waren afgevallen, we hadden de felle kanten van elkaar gezien én herkend. Hierdoor  was er nu ook ruimte voor kwetsbaarheid en openheid in onze samenwerking.
De wrijving in het begin heeft voor glans in het resultaat gezorgd!

15 maart 2022