Privacy Verklaring Loes Noom & Match for Fashion B.V.

Loes Noom is een handelsnaam die valt onder Match for Fashion B.V.

Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 05-10-2020

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Omdat we hechten aan transparantie laten we je in deze Privacy Verklaring weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze websites gebruikt en/of je inschrijft bij Match for Fashion. We leggen je ook uit waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken.
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van Match for Fashion. Je dient je ervan bewust te zijn dat Match for Fashion niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Match for Fashion respecteert de privacy van alle kandidaten, opdrachtgevers, werknemers van opdrachtgevers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Match for Fashion handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door het bevestigen van jouw akkoord dat je de privacy verklaring gelezen hebt (aanvinken van het hokje privacy op de website) geef je toestemming om jouw gegevens te gebruiken ten behoeve van de arbeidsbemiddeling.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor één van onze diensten (werving en selectie & bemiddeling, coaching, mediation & consulting) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. Je persoonsgegevens worden voor zeven jaar opgeslagen in je persoonlijke map in ons
recruitmentsysteem en zullen jaarlijks gecheckt en geactualiseerd worden. De vertrouwelijkheid van deze gegevens is beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt op beveiligde servers. Wij maken gebruik van Jottacloud (opslag) en Carerix (verwerker), beiden beveiligd met een gebruikernaam en wachtwoord.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt Match for Fashion gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door Match for Fashion en haar opdrachtgevers.

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:
Voor en achternaam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, cv, pasfoto, burgerlijke staat, emailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen, salaris, referenties en linkedin-profiel;

Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Match for Fashion minimaliseert de vastlegging van deze gegevens daar waar mogelijk en verzamelt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy Verklaring.
Wij leggen gegevens vast om:
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
Service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van Match for Fashion nodig hebt (bijv.indien je je wachtwoord bent vergeten)
Gebruikers op de hoogte te houden van interessante vacatures, kandidaten, eventuele nieuwsbrieven en diensten (coaching, adviesgesprekken, mediation) van Match for Fashion.
Betalingen te verwerken;
Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende (na toestemming van de kandidaat):

Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (freelance, parttime of fulltime werknemers), waarbij in elk geval het cv en mogelijkerwijs ook informatie over salarisindicatie zal worden verstrekt

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking

Je bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Voor het opvragen van je gegevens kan je contact opnemen met loes@loesnoom.nl. Je hebt tevens het recht om Match for Fashion op te dragen je gegevens niet langer te gebruiken of wel te verzoeken om de persoongegevens te verwijderen uit onze administratie.
Match for Fashion kan je persoonsgegevens, in geval van een gerechtvaardigd belang, uitwisselen met (zakelijk partner) CreativeBuzz Recruitment, dit om jouw kansen op een match met een opdrachtgever of kandidaat te vergroten.
Match for Fashion zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy Verklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Bijzondere Persoonsgegevens

Match for Fashion legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Indien je je pasfoto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het delen daarvan met onze opdrachtgevers. Op elk moment kun je zelf je pasfoto weer verwijderen uit je profiel.

Doeleinden

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy Verklaring vermeld.

Veranderingen

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van hun persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Aansprakelijkheid

Onze internetsite bevat een link naar een andere internetsite, CreativeBuzz Recruiment. Wij vormen een netwerk en versterken elkaar waarbij een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Match for Fashion is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van deze andere internetsite met betrekking tot privacy. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van de internetsite van Match for Fashion en Loes Noom.
Match for Fashion is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. Match for Fashion is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.
De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande gegevens.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar een webbrowser wordt verzonden wanneer er via de browser een website van de server wordt bezocht. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org. Op de Matchforfashion.nl website en op de LoesNoom.nl website worden cookies gebruikt om uw inloggegevens te onthouden, om het internetverkeer te volgen zonder identificatie van individuele gebruikers en om sessie-informatie op te slaan, zoals de gegevens van uw laatste zoekopdracht (deze gegevens worden gewist zodra u uw browser afsluit).

Automatisch gegenereerde informatie

Onze website maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit:
je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op Match for Fashion of Loes Noom. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren. Match for Fashion plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Doorgifte aan het buitenland

Match for Fashion maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacy Verklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacy Verklaring, kun je contact met ons opnemen: loes@loesnoom.nl of bellen op nummer: 06 10955167