Nieuwetijds Business Consulting


Soms blijkt dat er iets in de samenwerking binnen het bedrijf of team ontbreekt, alsof er geen bezieling is.

Nieuwetijds Business Consulting

Soms blijkt dat er iets in de samenwerking binnen het bedrijf of team ontbreekt, alsof er geen bezieling is. Het wordt door iedereen in meer of mindere mate gevoeld. Toch is het niet altijd duidelijk waar het aan ligt en hoe het tij gekeerd kan worden.

In dit soort situaties, waarin onderhuids van alles gevoeld en beleefd wordt, komen mijn talenten het best tot hun recht. Ik ga vanuit nieuwsgierigheid in gesprek en weet hiermee de onzichtbare zaken boven tafel te krijgen waardoor de energie weer gaat stromen en er synergie kan ontstaan.

Binnen een bedrijf bekijk ik de situatie vanuit drie verschillende perspectieven. De missie en de doelen van het bedrijf, de dagelijkse gang van zaken en de, vaak onbewuste, onderstroom.

Mijn vertrekpunt is altijd de day-to-day business: hoe gaan de zaken, wat zijn de uitdagingen en wat speelt er op de werkvloer? Stroomt het? Of juist helemaal niet? Tegelijkertijd kijken we samen naar de gewenste doelen die gesteld zijn; zijn deze haalbaar en belangrijker nog wat is er in potentie aanwezig? Last but not least neem ik ook mee wat zich onderhuids binnen het bedrijf afspeelt; dat wat niet uitgesproken wordt en op onbewust niveau wél kan saboteren. Deze drie lagen hebben allemaal invloed op elkaar en ik blijf hiertussen heen en weer bewegen zodat ze in het verlengde komen te liggen en er weer vanuit synergie gewerkt kan worden.

“Ik weet niet wat jij precies doet, maar sinds jij met het management praat zijn de samenwerkingen hier ten goede veranderd.”

Soms is er een volledig open en nieuwsgierige blik nodig om onderliggende patronen boven tafel te krijgen. Dan is het een goed moment om een gesprek met mij te plannen. Ik kan gecompliceerde zaken in eenvoud tot zijn essentie terugbrengen en zodoende direct pragmatische handvaten bieden. Ik ben empathisch, open en oordeelloos. Ik ben ook eerlijk, zakelijk en kritisch. Het is mijn kracht om licht op de zaak te laten schijnen waardoor helderheid ontstaat. In deze helderheid ontstaan inzichten over wat er werkelijk aan de hand is en wat er nodig is om een tij te keren, om een samenwerking vlot te trekken of om de energie weer te laten stromen.

Het compliment dat mijn werk het meest typeert is dat een medewerker bij één van mijn opdrachtgevers tegen mij zei: “Ik weet niet precies wat jij doet, maar sinds jij met het management praat zijn de samenwerkingen hier ten goede veranderd”.