Harmonie

Van jongs af aan is harmonie voor mij belangrijk. Ik hou van een prettige sfeer om me heen en droeg er van nature actief aan bij om dit te bereiken. 
Als ik aanvoelde dat iemand iets nodig had, dan zorgde ik daarvoor. 
Veelal was dat een proces wat zich op onbewust niveau afspeelde. Zonder dat ik bewust keuzes maakte paste ik mijn gedrag aan op wat een ander wilde. Zo ontwikkelde ik me ongemerkt tot een pleaser.
Zoals het in het leven gaat, trok ik ook situaties aan waarin dit getriggerd werd. 
Alsof het leven me iets duidelijk wilde maken.
Zowel in werk als in privé werkte ik hard, deed ik enorm mijn best om aan alle verwachtingen te voldoen en streek ik hobbels glad om de harmonie te bereiken waar ik zo naar verlangde.

Naarmate ik ouder (en wijzer) werd kwam het inzicht dat ik met name streefde naar harmonie in mijn omgeving. 
Hoe zat het eigenlijk met de harmonie in mijzelf?
Door de wensen van de ander boven die van mijzelf te stellen groeide er een onvrede in mij die voelbaar begon te worden. Deze richtte ik in eerste instantie geïrriteerd naar mijn omgeving tot ik voelde ik dat deze onvrede naar mijzelf gericht was. 
Niemand had mij gevraagd om mijn belangen, gevoelens en wensen opzij te zetten voor het welzijn van een ander. Dat was toch echt mijn eigen keuze geweest. Door mij te richten op de harmonie om mij heen was ik volledig voorbij gegaan aan de harmonie in mijzelf. 
Sterker nog, door mijn voelsprieten vooral op anderen te richten wist ik helemaal niet wat ik zelf eigenlijk wilde. 
Ik begon in te zien dat “nee” zeggen tegen een ander kan betekenen dat je “ja” zegt tegen jezelf. Ik begon ook te voelen dat het leven veel leuker is als je “ja” zegt tegen jezelf. 

Inmiddels voel en weet ik heel goed wat ik wil en wat voor mij belangrijk is. Soms weet ik dat direct en soms heb ik even tijd nodig. Soms wil ik vasthouden aan wat ík wil, meestal is er een mooie weg te vinden waarin aan ieders belangen recht gedaan wordt en soms kies ik er toch nog voor om het belang van de ander boven dat van mij zelf te stellen. 
Het is dan wel een bewuste keuze!


31 mei 2022